INNE FORMY WSPARCIA RODZIN ZASTĘPCZYCH I RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA

 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie obejmuje opieką rodziny zastępcze wraz z dziećmi umieszczonymi i biologicznymi, usamodzielnianych wychowanków z pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej.

 

RODZAJE UDZIELANEJ POMOCY:

  • wsparcie psychologiczne,
  • wsparcie pedagogiczne,
  • szkolenia,
  • opieka koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
  • informacja o instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się wsparciem i pomocą dla rodzin ,
  • poradnictwo,
  • praca socjalna,
  • mediacje w kontaktach z rodzina biologiczną.