PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 

„MOŻNA DO NAS NAPISAĆ, ZADZWONIĆ LUB PRZYJŚĆ”

 

               Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie prowadzi działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu zgodnie z art. 19 i art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 182 ze zm.), .

 

Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie.

 

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

 

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego lub prawnego.

 

Porad udzielają: psycholog interwent, pracownik socjalny i prawnik.

 

Beneficjentami działań mogą być osoby, które:

- są ofiarami przemocy domowej,

- są pokrzywdzone w wyniku przestępstw przeciw zdrowiu, życiu, następstw seksualnych,

- mają myśli samobójcze lub próbowały odebrać sobie życie.

 

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie informuje, że prowadzony jest Punkt Interwencji Kryzysowej w godzinach pracy PCPR tj. 7.30 do 15.30., tel. 713 923 736 lub 501 222 073

 

Zapewniamy również schronienie całodobowe do 3-ch miesięcy w Ośrodku Wsparcia „ Przystań” w Bardzie przy ul. 1 Maja 12 dla 2-ch osób.

 

Dojazd do Ośrodka i wyżywienie w Ośrodku Wsparcia ponosi osoba tam przebywająca, pozostałe koszty ponosi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie.

 

 

Adres Ośrodka Wsparcia „Przystań”;

Stowarzyszenie Związek Maryjny”

ul. 1 Maja 12

57-256 Bardo tel. 605 403 235