Informujemy o dostępności aktualnego Informatora - baza teleadresowa podmiotów realizujących na terenie Powiatu Strzelińskiego oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec sprawców przemocy w rodzinie", z którą można zapoznać się na naszej stronie internetowej w zakładkach:

Punkt Interwencji Kryzysowej

Program Korekcyjno-Edukacyjny