Trwająca pandemia znacząco nasiliła problemy zdrowia psychicznego. Dlatego tak ważne jest mówienie o nich oraz pokazywanie, jak te problemy można przezwyciężać, gdzie szukać pomocy.

Temat zdrowia psychicznego u dzieci, młodzieży i dorosłych przedstawiono podczas seminarium „Zdrowie psychiczne podczas pandemii”, które odbyło się w dniu 13.10.2021 roku w Strzelińskim Ośrodku Kultury, a zorganizowane zostało przez Starostwo Powiatowe w Strzelinie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie.

Seminarium "Zdrowie psychiczne podczas pandemii"

Seminarium "Zdrowie psychiczne podczas pandemii"

W seminarium udział wzięło ponad 60 osób – byli to przedstawicie gminnych ośrodków pomocy społecznej, policji, straży pożarnej, szkół, sądu, placówek opiekuńczo – wychowawczych, urzędu pracy, organizacji pozarządowych i in.

Seminarium "Zdrowie psychiczne podczas pandemii"

Seminarium poprowadziła Agnieszka Tekiela – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie. Przybyłych gości powitała Anna Horodyska, Starosta Strzeliński. Pani Horodyska przedstawiła statystykę zaburzeń psychicznych w Polsce, wskazała na powagę spotkań takich jak nasze seminarium, gdyż pomagają one uświadamiać nam wszystkim, że z kryzysem psychicznym może mierzyć się każdy z nas i że zawsze warto wtedy skorzystać ze specjalistycznego wsparcia.

Seminarium "Zdrowie psychiczne podczas pandemii" - Agnieszka Tekiela, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie Otwarcie seminarium i przywitanie Gości przez Annę Horodyską - Starostę Powiatu Strzelińskiego

Wystąpili następujący prelegenci:

Elżbieta Kasprzyszak – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzelinie, pedagog, psycholog, biegły psycholog przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Tytuł wykładu: Czy pandemia zaszkodziła dzieciom i młodzieży?

Czy pandemia zaszkodziła dzieciom i młodzieży? - Elżbieta Kasprzyszak, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzelinie

dr n.med. Monika Szewczuk – Bogusławska - psychiatra i psychiatra dzieci i młodzieży, dolnośląski konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Na co dzień przyjmuje pacjentów w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, dla dorosłych oraz w Poradni dla Osób z Autyzmem, jest też konsultantką w Klinice Pediatrycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Tytuł wykładu: Samouszkodzenia i zachowania samobójcze u młodzieży.

Dorota Kuchta – specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Pracuje z osobami z zaburzeniami adaptacyjnymi, stresem pourazowym, pomaga rodzinom z problemem uzależnienia i przemocy. Na co dzień pracuje w PZLA w Strzelinie, pełniąc funkcję kierownika Poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Tytuł wykładu: Uzależnienie jako czynnik ryzyka w wystąpieniu traumy.

Uzależnienie jako czynnik ryzyka w wystąpieniu traumy - Dorota Kuchta, specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia

Uczestnicy seminarium dowiedzieli się, jak epidemia i zjawiska jej towarzyszące wpłynęły na nasze zdrowie i jak sobie z tym radzić. Eksperci powiedzieli, jak epidemia wpłynęła na nasze dzieci oraz omówili specyfikę kryzysu uzależnienia. Przypomniano także telefony zaufania dla dzieci i osób dorosłych w kryzysie.

Tak liczny udział w seminarium osób pracujących na co dzień z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi wskazuje, iż bardzo poważnie traktują oni omawiany temat, że wszystkim nam zależy, aby profesjonalnie pomagać innym.

Seminarium uświetnił występ artystyczny uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim – zaśpiewała Agnieszka Grabowicz, a na gitarze akompaniował jej Daniel Chojecki.

Występ artystyczny uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim - Agnieszka Grabowicz i Daniel Chojecki

Dodatkowo młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim przygotowała i zrealizowała catering – przerwę kawową dla gości seminarium. Byli to uczniowie kształcący się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Smak, estetyka podanych potraw oraz sposób obsługi gości świadczą o umiejętnościach młodzieży oraz o wysokim poziomie kształcenia w Centrum. Dziękujemy!

Catering przygotowany przez młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim 

Przerwa kawowa w trakcie seminarium "Zdrowie psychiczne podczas pandemii"