KAPITAL_LUDZKI.jpg UE_EFS_L_kolor.jpg
 

 

 

    Beneficjentami projektu „Aktywność szansa na zmiany są osoby młode, posiadające status osoby niepełnosprawnej oraz wychowankowie rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych. Beneficjenci to osoby uczące się, które chcą podnieść umiejętności społeczno – zawodowe umożliwiające wejście/ powrót do życia społecznego i aktywizację zawodową

    W projekcie biorą udział 32 osoby, z czego 10 osób to osoby usamodzielniane, 22 osoby posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, wszyscy Beneficjenci w momencie przystąpienia do Projektu byli osobami uczącym się, zamieszkującymi teren powiatu strzelińskiego.
 

www.efs.gov.pl www.europa.eu.int