KAPITAL_LUDZKI.jpg UE_EFS_L_kolor.jpg

 

  Cel główny Projektu „Aktywność szansą na zmiany” tj. eliminacja barier dostępu do rynku pracy i przygotowanie Beneficjentów biorących udział w Projekcie do wejścia na rynek pracy oraz ich integracja społeczna ze środowiskiem zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe. Działania zostały zaplanowane etapowo, w miesiącach od czerwca do grudnia br.
 

W ramach Projektu odbędą się:

  • Turnusy rehabilitacyjne lub Warsztaty psychoruchowe „W starciu ze stresem” – poprawa kondycji psychoruchowej
  • Warsztaty psychologiczne „Mam talent!”, które posłużą rozwijaniu, kształtowaniu i wzmacnianiu osobowości, nauki zasad komunikacji oraz nabywaniu prawidłowego obrazu samego siebie
  • Doradztwo zawodowe pomagające w zorientowaniu się w rynku pracy, pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, prowadzeniu rozmów o pracę
  • Kurs komputerowy „Komputer bez tajemnic!”
  • Kursy i szkolenia zgodne z indywidualnymi potrzebami Beneficjentów
  • Zawarcie kontraktów socjalnych i Indywidualnych Planów Usamodzielniania
     

 

www.efs.gov.pl www.europa.eu.int