SKŁAD POWIATOWEGO ZESPOŁU

DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W STRZELINIE

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO / FUNKCJA

1.

Agnieszka Tekiela

Przewodnicząca PZON

2.

Grażyna Dębowicz

Sekretarz PZON

3.

Jolanta Skrzypek

Lekarz neurolog

4.

Grzegorz Głąb

Lekarz psychiatra

5.

Teresa Szczypel

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalizacja lekarz rodzinny

6.

Lilla Repecka – Zaremba

Lekarz okulista

7.

Grzegorz Szmigielski

Lekarz chirurg

8.

Joanna Trawińska – Migut

Lekarz otolaryngolog

9.

Elżbieta Fijałkowska - Huczyńska

Lekarz pediatra

10.

Jan Juszko Lekarz chirurg

11.

Sylwia Koperska

Pedagog

12.

Sylwia Dul-Stasienko

Pedagog

13.

Edyta Czech

Psycholog

14.

Selwina Kokoszka

Pracownik socjalny

15.

Katarzyna Książek

Pracownik socjalny

16.

Barbara Wiśniowska

Doradca zawodowy

17.

Renata Olejniczak

Doradca zawodowy