KAPITAL_LUDZKI.jpg UE_EFS_L_kolor.jpg

 
 „AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANY”
image3.png 
 Projekt systemowy realizowany przez POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELINIE
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013; Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie;  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA
 
 

CELE PROJEKTU:

CELEM GŁÓWNYM Projektu jest podniesienie kompetencji społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz integracja społeczna ze środowiskiem i eliminacja barier dostępu do rynku pracy.
 
Cel główny zostanie zrealizowany poprzez następujące CELE SZCZEGÓŁOWE:
  • rozwój form aktywnej integracji poprzez zawarcie kontraktów socjalnych i indywidualnych programów usamodzielnienia, w których zostaną zastosowane instrumenty aktywnej integracji obejmujące aktywizację zawodową, edukacyjną, zdrowotną i społeczną;
  • przygotowanie osób objętych wsparciem do aktywnego poruszania się po rynku pracy; rozwój umiejętności wspierających aktywizację zawodową
  • zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły; rozwój personalny w zakresie umiejętności psychospołecznych.
  • rozwój umiejętności komunikacyjnych, w tym autoprezentacji
  • zwiększenie aktywności społecznej uczestników projektu.
 
 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kamienna 10, 57 – 100 Strzelin
Tel./fax 071 392 37 36, www.pcpr.powiatstrzelinski.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Biuro Projektu „Aktywność szansą na zmiany”, ul. Kościuszki 33 lok.10, 57 – 100 Strzelin
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 071/ 79 49 737; fax 071/ 79 49 738

 

  

www.efs.gov.pl www.europa.eu.int