2009 – ROKIEM RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie ogłasza
Konkurs Plastyczny pt.: ”Portret Mojego Przyjaciela

 

Cel konkursu:

  • Rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży, oraz umiejętności wypowiadania się za pomocą pracy plastycznej.
  • Zwrócenie uwagi młodego pokolenia na problem przyjaźni szeroko rozumianej.

Warunki konkursu:

  1. Konkurs adresowany jest do wychowanków rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka powiatu strzelińskiego.
  2. Technika i format pracy dowolna. Praca winna zawierać cechy portretu.
  3. Portret powinien być wykonany samodzielnie, według własnego pomysłu i przedstawiać przyjaciela lub przyjaciela-zwierzaka.
  4. Na odwrocie praca powinna być podpisana (nazwisko i imię autora, wiek).


Termin złożenia prac konkursowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie do 10 czerwca 2009.


Podsumowania konkursu dokona komisja powołana przez Kierownika PCPR.

 

Podstawowe kryteria oceny to:

  • Pomysł
  • Staranność wykonania pracy
  • Technika plastyczna
  • Wrażenia ogólne

Dla autorów najpiękniejszych prac zostaną przyznane nagrody i dyplomy.


Ogłoszenie wyników konkursu 17 czerwca 2009 r.o godzinie 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelinie

 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. : "Portret Mojego Przyjaciela"

 

Dnia 17 czerwca br. odbył się finał konkursu plastycznego pt. ,,Portret mojego przyjaciela” zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla wychowanków rodzin zastępczych z naszego powiatu.

Naszych młodych artystów przyjęły gościnne mury Zespołu Placówek Oświatowych. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem , aż 33 wychowanków rodzin zastępczych i Rodzinnego Domu Dziecka  wzięło w nim udział. Na wystawie znalazły się wszystkie prace zgłoszone do konkursu.

Uroczystość uświetniły swą obecnością wicestarosta Jadwiga Szmigielska oraz inspektor oświaty Małgorzata Stachowiak, które wspólnie z panią kierownik PCPR Krystyną Ziółkowską wręczyły dyplomy i nagrody rzeczowe naszym artystom. Wspaniała wystawa prac cieszyła się dużym zainteresowaniem. Rodzice zastępczy i ich wychowankowie z dumą i radością podziwiali prace konkursowe. Cała impreza możliwa była do zrealizowania dzięki hojności lokalnych sponsorów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pragnie podziękować sponsorom za  przekazane dary, dzięki którym mogliśmy zorganizować ten konkurs:

Firmie „Osiński i Syn”

Hurtowni Zabawek „Roxi” - Panu Zbigniewowi Banach

Pani Notariusz Małgorzacie Paluszek

Aptece „Nova”

Aptece „Pod Paprocią”

„Inter Aptece”

Aptece „Teriak”

Aptece „Pod Złotym Lwem”

Firmie „Kunecki i Wspólnicy”

Restauracji „Sezam”- Pani Helenie Kapce

Firmie „Okna Moliński” – Panu Mieczysławowi Molińskiemu

Powiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w Strzelinie

Sklepowi Medycznemu „Biomedus”

P.H.U. „Monika”

Hurtowni Spożywczej „Sonex”

Radnemu Józefowi Tenecie

Panu Doktorowi Mieczysławowi Błażejczak

Panu Adamowi Żmuda

 

Poniżej zdjęcia z konkursu:

 

{joomplu:10}  {joomplu:11}  {joomplu:12}  {joomplu:13}