Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie informuje, że rozszerzeniu uległa oferta pomocy dla rodzin doświadczających przemocy.

 

W ramach realizacji programu korekcyjno–edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie oferujemy:

Szczegółowe informacje na temat w/w działań znajdą Państwo w załącznikach.


W sytuacji zgłoszenia się osób zainteresowanych po zakończeniu rekrutacji, prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania informacji na temat ewentualnej kolejnej edycji.

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.