Ogłoszenie


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie uprzejmie informuje, iż podjęliśmy działania mające na celu utworzenie w Powiecie Strzelińskim Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego ( nowego i używanego ) w formie darowizny na w/w cel.

  W Powiecie Strzelińskim byłaby to pierwsza tego typu wypożyczalnia, z której będą mogły bezpłatnie korzystać osoby niepełnosprawne i ich rodziny.