Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Więcej informacji w zakładce: opieka wytchnieniowa.