Za nami konferencja „Dziecko, rodzina, bezpieczny dom” dotycząca profilaktyki przemocy domowej. Odbyła się 01.12.2023 roku w Strzelinie. Wzięli w niej udział przedstawiciele jednostek oświatowych, pomocy społecznej, służby zdrowia, pieczy zastępczej, policji, organizacji pozarządowych, a także kuratorzy zawodowi i samorządowcy – szerokie grono przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze pracy z rodziną na terenie powiatu strzelińskiego.

Agnieszka Tekiela Marek Mierzwiński 
  

    Wszyscy wysłuchaliśmy wykładów, które poprowadziły nas od rozpoznania dziecka  krzywdzonego, poznania skutków przemocy, zrozumienia jak myślą osoby stosujące przemoc, do dialogu motywującego do zmian oraz sposobów reagowania na przemoc, w szczególności przez osoby zawodowo zajmujące się pomaganiem. Prelegentami byli eksperci w ww. zakresie.

Anna Lechowska Dorota Dyjakon  

    Konferencja spotkała się z dużym entuzjazmem i frekwencją, uczestnicy wskazywali, iż potrzeba im takich spotkań, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, wykładów specjalistów, gdyż to ich porusza, inicjuje działania oraz przeciwdziała wypaleniu zawodowemu.

Monika Meinhart-Burzyńska Honorata Borowiec

    Materiały z konferencji - za zgodą ich autorów - zostały udostępnione uczestnikom w formie elektronicznej.

    Konferencja jest jednym z działań projektu „Bezpieczny dom”, który w 2023 roku otrzymał dotację w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie, a finansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Powiatu Strzelińskiego.

Uczestnicy

Uczestnicy2

Uczestnicy3

Uczestnicy4

Uczestnicy5

Poczęstunek

Poczęstunek1