image0000011

 

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie w związku z realizacją zadania, doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej w dniu 20 listopada 2023 r. zorganizowało szkolenie, pod tytułem „Praca z rodziną, w której występują trudności komunikacyjno-relacyjne na poziomie rodzinnym oraz na poziomie instytucjonalnym. Sytuacja dziecka w trudnym środowisku wychowawczym”. W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin z terenu Powiatu Strzelińskiego. Szkolenie zostało przeprowadzone w formie warsztatów, dzięki czemu wszyscy uczestnicy mogli brać w nim  aktywny udział.

 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia za owocne i intensywne spotkanie. To było kolejne dobre doświadczenie, dzięki któremu mogliśmy zacieśnić współpracę z innymi instytucjami naszego powiatu.

image0000001

image0000021

image0000031

image0000041