Na zdjęciu po lewej stronie wypisane życzenia. Po prawej stronie bukiet róż. Treść życzeń opublikowany pod zdjęciem

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej najserdeczniejsze życzenia.
Dziękuję za troskę i wielkie serce włożone w realizację działań na rzecz osób potrzebujących.
Dziękuję także za zdolność zrozumienia drugiego człowieka, za życzliwośći tolerancję.
Życzę, aby dalsza praca była dla Państwa źródłem satysfakcji, a trud i wysiłek w nią włożony zaowocował dalszym rozwojem  zawodowym.

Agnieszka Tekiela
Dyrektor PCPR
w Strzelinie

Strzelin, 21 listopada 2023 roku