Plakat promujący konferencję. Treść plakatu znajduje się pod plakatem

 

Treść plakatu:

Starosta Strzeliński oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie zapraszają do udziału w konferencji pod patronatem Starosty Strzelińskiego, Anny Horodyskiej

DZIECKO, RODZINA, BEZPIECZNY DOM

01 grudnia 2023 roku    Strzeliński Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 2, Strzelin

PROGRAM:

8.30 - 9.00    Rejestracja uczestników

9.00 - 9.15    Powitanie

                      Anna Horodyska - Starosta Strzeliński

                      Agnieszka Tekiela - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                       w Strzelinie

9.15 - 10.00    Dziecko krzywdzone - od rozpoznania do skutecznej pomocy

                       Anna Lechowska

10.00 - 11.00   Jak myślą osoby stosujące przemoc? Wskazówki do wczesnej interwencji

                        i pracy psychologicznej z rodziną dotkniętą przemocą

                       Dorota Dyjakon

11.00 - 11.30 Przerwa kawowa

11.30 - 12.20 Dialog motywujący - siła dobrego słowa

                      Monika Meinhart – Burzyńska

12.20 - 12.50 Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w świetle nowych uregulowań prawnych

Honorata Borowiec

12.50 - 13.00  Zakończenie konferencji

 

SYLWETKI PRELEGENTÓW

Monika Meinhart-Burzyńska - socjolog, praktyk, trener i superwizor dialogu motywującego, członkini Zarządu Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego (PIDM), członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego (MINT). W PIDM odpowiedzialna za organizację i dydaktykę szkoleń. Autorka kompleksowego programu wdrożeniowego: “Dialog Motywujący w działaniu”, akcji społecznej “Daj więcej ...”. Popularyzatorka DM w Polsce.

Dorota Dyjakon - doktor psychologii i profesor na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu, psychoterapeutka pracująca w nurcie neurolingwistycznej psychoterapii. Specjalizuje się w pomaganiu osobom doznającym i stosującym przemoc w relacjach domowych. Prowadzi wykłady i warsztaty dla pracowników instytucji i służb w obszarze rozpoznawania przemocy, diagnozowania psychologicznego i podejmowania interwencji oraz dla terapeutów z wielu krajów europejskich zrzeszonych w organizacji Work with Perpetrators European Network. Autorka kilku książek i wielu artykułów. Członkini Rady Programowej czasopisma “Niebieska Linia”, superwizor i specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Anna Lechowska - specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowana superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członkini Rady Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, w latach 2008-2018 Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka, autorka publikacji i projektów z zakresu ochrony dzieci i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, członkini Rady Krajowej Koalicji na rzecz Ochrony Dzieci. Prezeska Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie, które prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom.

Honorata Borowiec - Wojewódzki Koordynator Realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie projektu “Bezpieczny dom”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Powiatu Strzelińskiego.