Niebieska fala u góry i u dołu zdjęcia, na środku fala biała. Brzegi fal oznaczone kolorem żółtym. W prawym górnym rogu w kole z żółtą obwódką zdjęcie części twarzy starszej, siwej osoby z widocznym uchem, w którym jest aparat słuchowy. Ręka nad uchem trzyma w palcach dalszą część aparatu słuchowego. Poniżej w mniejszym kole z żółtym otokiem siwy mężczyzna siedzi na jednoosobowym pojeździe na drodze

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnośią.

Sprzęt wypożyczyć może każdy, kto:

  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umierkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć

Wiącej informacji

https://wypozyczalnia.pfron.org.pl

 

Realizatorem programu są PFRON oraz RARS będący realizatorem logistycznym