Plakat promujący warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci i dorosłych niepełnosprawnych