Stoisko PCPR w Strzelinie. Na tle zielonej ściany ustawione 2 stoły wyłożone czerwonymi obrusami, na lewym stole w wazonach zielonkawe balony. Przed lewym stołem stoi stand PCPR a przed prawym plakat PCPR stojący na drewnianej sztaludze

                 W dniu 9 września 2023 r. w Strzelinie miała miejsce powiatowa impreza - Grand Prix Strzelina o Puchar Starosty Strzelińskiego. W trakcie wydarzenia pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie informowali o działalności swojej jednostki, w szczególności o pieczy zastępczej, programach wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz o działalności Punktu Interwencji Kryzysowej. Promowano rodzicielstwo zastępcze oraz informowano o naborze kandydatów do prowadzenia zawodowej rodzinnej pieczy zastępczej. Osoby zainteresowane miały możliwość uzyskania szczegółowych informacji na interesujące ich tematy.

Stoisko PCPR w Strzelinie. Na ulicy wykładanej kostką granitową, na tle zielonej ściany stoi stół wyłożony czerwonym obrusem, na stole w wazonach zielonkawe balony. Przed stołem plakat PCPR stojący na drewnianej sztaludze.   Stoisko PCPR w Strzelinie. Na ulicy wykładanej kostką granitową, na tle zielonej ściany stoi stół wyłożony czerwonym obrusem, na stole w wazonach zielonkawe balony. Przed stołem stand PCPR