Powiat Strzeliński pozyskał dotację w wysokości 33 800,00 zł ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na realizację zadania publicznego pn. „Bezpieczny dom”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Powiatu Strzelińskiego w kwocie 16 000,00 zł. Bezpośrednim realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie.

Zaplanowane w projekcie działania to:

 • Lokalna kampania społeczna, a w jej ramach:
  • Powiatowy konkurs fotograficzny „Dom i świat-moje miejsce”
  • Artykuły prasowe w temacie profilaktyki przemocy w rodzinie
  • Konferencja
  • Edukacja poprzez ulotki i plakaty
 • Gra miejska „Rodzina w plenerze”
 • Warsztaty antyprzemocowe dla seniorów
 • Spotkania edukacyjne dla rodziców i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych
 • Warsztaty dla przedstawicieli służby zdrowia

Realizacja projektu przewidziana jest do 31 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych działań można uzyskać pod numerem telefonu 71 392 37 36.