W dniu 7 marca 2023r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie zorganizowało spotkanie, w którym uczestniczyli kierownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie, kuratorzy zawodowi Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie oraz dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych. Podczas spotkania omówiono szczegóły współpracy między poszczególnymi instytucjami, mając jako główny cel wsparcie dziecka i rodziny.  Każda z instytucji przedstawiła swoje zadania dotyczące sytuacji, kiedy małoletnie dzieci z różnych powodów nie mogą pozostawać pod opieką swoich biologicznych rodziców. Było merytorycznie i praktycznie.

Dziękujemy za owocną współpracę.

 

link do tego wydarzenia na FaceBook: