Nabór do programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie - edycja 2023


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie informuje, że prowadzi nabór do programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Adresatami programu są osoby dorosłe stosujące przemoc wobec dorosłych członków rodziny, a w szczególności:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii (tj. osoby będące po odbyciu terapii podstawowej);
  • osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie (np. zostaną zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

Planowany do realizacji program obejmuje 60 godzin zajęć grupowych oraz 10 godzin zajęć indywidualnych. Zostanie przeprowadzony w grupie 10 - 12 osób. Udział w programie jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w programie jest podpisanie przez klienta kontraktu, który ustala zasady uczestnictwa w programie i jego ukończenia.

Za kryterium ukończenia programu przez uczestnika przyjmuje się: frekwencję na zajęciach oraz aktywność. W całym cyklu można mieć dwie nieobecności. Aktywność oceniana jest indywidualnie przez trenera.

Informujemy, iż rozpoczęcie realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego uzależnione jest od zrekrutowania grupy docelowej w ilości co najmniej 10 osób oraz pozyskania trenerów prowadzących program.

Planowany termin realizacji: 1. połowa 2023 roku (kwiecień – czerwiec 2023).

Osoby chcące wziąć udział w programie winny złożyć wypełnioną Deklarację uczestnictwa w  programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie osobiście w siedzibie PCPR, ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Strzelinie lub telefonicznie pod numerem 71 392 37 36, wew. 26, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Załącznik:

Deklaracja uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie