Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie informuje, że z dniem 01.03.2023 roku rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd", który skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Strzelińskiego.

               Szczegółowe informacje na temat realizacji programu w roku 2023 zawarte są w zakładce Program "Aktywny Samorząd" oraz na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl

               Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej w systemie sow, dostępnym na stronie internetowej pod adresem https://sow.pfron.org.pl