W dniu 2 grudnia 2022 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie oraz pracownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Strzelińskiego brali udział we wspólnym szkoleniu, mającym na celu zacieśnienie współpracy wszystkich instytucji. Podczas szkolenia dyskutowano o tym, jak najlepiej pomagać rodzinom, które znalazły się w kryzysie oraz omawiano wspólne działania w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia dla Rodziny.Każda ze stron przedstawiła charakter własnych działań na rzecz dobrego funkcjonowania rodziny. Omówiono także trudności, z jakimi borykają się ww. instytucje. Po raz kolejny okazało się, że spotkanie i wspólny dialog w atmosferze pełnej zrozumienia i akceptacji, jest najlepszym sposobem na zacieśnianie i ulepszanie współpracy. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zaangażowanie.

 

IMG 20221204 WA0006

IMG 20221204 WA0013

IMG 20221204 WA0014

IMG 20221204 WA0016

IMG 20221204 WA0017