W dniu 29 czerwca 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Strzelinie odbyło się spotkanie dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Strzelińskiego na lata 2021 – 2026 oraz powiatowych programów. Organizatorem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie.

            Omówiliśmy działania dotyczące programów i Strategii, które zostały już zrealizowane lub są realizowane w sposób ciągły. Przyjrzeliśmy się obszarom wymagającym szczególnej troski i uwagi z naszej strony w najbliższym czasie, zaplanowaliśmy dalsze wspólne działania.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie.

Dziękujemy wszystkim za udział i nieustające działania na rzecz mieszkańców Powiatu Strzelińskiego!

 

Ludzie siedzący przy stole, w centrum osoba prowadząca szkolenie

Ludzie siedzący przy stole

Trzy osoby siedzą przy stole, w centrum osoba prowadząca szkolenie

Ludzie siedzący przy stole