symbol sądu 

              W dniu 29 czerwca 2022 roku odbyło się spotkanie z Sędzią Sądu Rejonowego w Strzelinie - Małgorzatą Prus. Spotkanie zorganizowało PCPR w Strzelinie. Uczestniczyła w nim również protokolant sądowy Karolina Pilch - Babczyszyn, Dyrektor PCPR - Agnieszka Tekiela, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz psycholog PCPR. Omówiono szczegóły współpracy oraz przedstawiono działania i możliwości w poszczególnych obszarach funkcjonowania obu instytucji. Uzgodniono nowe rozwiązania dotyczące dalszych działań w obszarze pieczy zastępczej.