10 maja przedstawiciele placówek oświatowych z terenu naszego powiatu spotkali się na szkoleniu pt. "Niebieskie Karty w szkole i przedszkolu - wszczynanie procedury", zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie.
W programie znalazły się informacje, jak postąpić w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka przez jego najbliższych, jak założyć Niebieską Kartę, jak przebiega cała procedura i rola pedagogów w niej.
W szkoleniu udział brali praktycy, osoby na co dzień pracujące z dziećmi i młodzieżą, toteż nie zabrakło wymiany własnych spostrzeżeń i doświadczeń w obszarze ochrony dzieci przed przemocą. Szkolenie poprowadziła Agnieszka Tekiela, dyrektor PCPR, specjalista w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
Ludzie siedzący przy stole ustawionym w podkowę, w centrum siedzi osoba prowadząca szkolenie
Osoba pisząca na białej tablicy
Ludzie siedzą na krzesłach naprzeciwko nich siedzi jedna osoba
Osoby siedzące przy stole
Osoby siedzące przy stole