Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków o udział w pilotażu standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, realizowanego w ramach projektu: PO WER 2014-2020 pt. „ Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.

                         Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w pilotażu oraz treść Regulaminu zostało opublikowane na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.