Kampania 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć w Powiecie Strzelińskim.

 

          W pierwszym dniu Kampanii 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć, tj. 25 listopada 2021r., w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie odbyło się spotkanie przedstawicieli gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Strzelińskiego. Spotkanie zorganizowała i poprowadziła Agnieszka Tekiela, dyrektor PCPR. Omówiono kwestie zabezpieczenia dobra dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych, trudności podczas działań interwencyjnych w domach. Wiele uwagi poświęcono procedurze Niebieskie Karty. Przypomniano miejsca pomocowe na terenie powiatu, możliwości uzyskania schronienia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, a także planowane przez PCPR na przyszły rok działania dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

             Uczestnicy byli zadowoleni z grupowej formy wymiany wiedzy i doświadczeń. Wspólnie uzgodniono, że takie spotkania będą odbywać się cyklicznie.

 

 

Przedstawiciele gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Strzelińskiego.

 

PCPR w Strzelinie w Kampanii 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć.

Uczestnicy spotkania w ramach Kampanii 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć.