Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie informuje wszystkie osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działające na rzecz osób niepełnosprawnych, iż 30 listopada 2021 roku upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki - projektów planowanych do realizacji w roku 2022. Celem wsparcia jest dofinansowanie i zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w obszarze sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Wnioski można pobrać w siedzibie tutejszego Centrum lub na stronie internetowej www.pcpr.powiatstrzelinski.pl