Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie informuje, że trwa nabór wniosków w ramach programu "Aktywny Samorząd", Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

  • w szkole policealnej
  • w kolegium
  • w szkole wyższej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe)

 

Adresaci: osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

 

Termin przyjmowania wniosków: od 01.09.2021 do 10.10.2021

Wnioski należy składać drogą elektroniczną: https://sow.pfron.org.pl

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.pcpr.powiatstrzelinski.pl w zakładce "Program Aktywny Samorząd", na stronie internetowej:  www.portal-sow.pfron.org.pl lub pod numerem telefonu 71/39 23 736 wewn. 25