Zarząd Powiatu w Strzelinie ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Strzelińskiego na lata 2021-2026” z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załącznik 1 do uchwały - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (pdf,34.12MB)

Załącznik 2 do uchwały - ogłoszenie (pdf,444.31kB)

Załącznik do ogłoszenia - formularz ankiety (pdf,623.65kB)

Załącznik do ogłoszenia - formularz ankiety - wersja edytowalna (word,42.50kB)