„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:
cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym
i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie."

 Paulo Coelho

 

      30 maja każdego roku obchodzimy ogólnopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, z tej okazji chciałabym złożyć serdeczne życzenia RODZICOM ZASTĘPCZYM, którzy zdecydowali się dać miłość i serce dzieciom.

    Składam wszystkim rodzicom zastępczym podziękowania i wyrazy uznania za ich trudną misję w wychowywaniu dzieci. Państwa poświęcenie pozwala dzieciom wzrastać w cieple domowego ogniska. Jednocześnie życzę wytrwałości, zdrowia, cierpliwości oraz satysfakcji w życiu osobistym.

p.o. Dyrektor PCPR

 

Anna Żabska     

wraz z pracownikami