POMOC PSYCHOLOGICZNA

DLA

OSÓB USAMODZIELNIANYCH

Psycholog przyjmuje;

Środy - w godz. 8.00 – 15.00

Czwartki - w godz. 8.00 – 15.00

 -------------------------------------------------------------------------- 

POMOC PRAWNA

DLA

OSÓB USAMODZIELNIANYCH

Prawnik przyjmuje;

Wtorki - w godz. 8.00 – 10.00