bukiet

 

 

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego życzę w imieniu własnym oraz pracowników Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie dużo zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, samych radosnych chwil oraz

wytrwałości w dalszej pracy na rzecz dobra dzieci.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Strzelinie

 

Halina Horodyska