POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE – ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W STRZELINIE

INFORMUJE

PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA ORAZ PEŁNIĄCYCH

 FUNKCJĘ RODZINY ZASTĘPCZEJ

o zmianie terminu spotkania grupy wsparcia w miesiącu maju,

spotkanie z dnia 16 maja zostało przeniesione na dzień 23 maja, godzina 10.00.