POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE – ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W STRZELINIE

ZAPRASZA

PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA ORAZ PEŁNIĄCYCH

 FUNKCJĘ RODZINY ZASTĘPCZEJ NA SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA

                                                      

 we wtorki o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelinie

harmonogram spotkań

25.04.2017 r.

16.05.2017 r.

13.06.2017 r.

kolejne spotkania po wakacjach