POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE – ORGANIZATOR

RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W STRZELINIE

 

ZAPRASZA

 

RODZINY ZASTĘPCZE

na szkolenie pt. -„Konsekwencje w wychowaniu”

dnia 15.03.2017 r.  o godzinie 11.15 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelinie