POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE – ORGANIZATOR

RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W STRZELINIE

ZAPRASZA

 

PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA

 

NA SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA – KOMUNIKACJA W RODZINIE

 

dnia 15.03.2017 r.  o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelinie