OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Strzelinie
zaprasza kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej
oraz rodziny zastępcze spokrewnione
na cykl szkoleń w dniach 6 i 20 grudnia b.r.

Szkolenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelinie
w godzinach od 10.00 do 12.00.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY