21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego
 
 
Z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego
w imieniu własnym oraz współpracowników
pragnę złożyć serdeczne życzenia i wyrazy uznania
za wysiłek i zaangażowanie
w wypełnianiu ważnej roli społecznej
na rzecz drugiego człowieka.
 
Życzymy siły w dalszej codziennej pracy
oraz satysfakcji z niesienia pomocy innym.
                             
                                                                             Dyrektor
                                                                      Halina Horodyska
                                                                       oraz pracownicy 
                                                    Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                                                            w Strzelinie