Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Strzelinie zaprasza rodziców zastępczych oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej na cykl szkoleń


Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelinie
w dniach 17.11.2015 r., 01.12.2015 r. oraz 08.12.2015 r.
w godzinach od 15.00 do 17.30


serdecznie zapraszamy


Dyrektor PCPR

Halina Horodyska