LOGO Dzieci niczyje

Stowarzyszenie ADESSE
ul. Techników 29a/22
55-220 Jelcz-Laskowice
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje

 

 

 

    Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie oraz Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych współuczestniczą ze Stowarzyszeniem ADESSE w realizacji projektu „Z rozwagą w sieci" dofinansowanego przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach środków The Velux Foundations. Projekt realizowany jest w dwóch powiatach: strzelińskim i oławskim we współpracy z lokalnymi instytucjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.


    Czas realizacji projektu to okres 01.10.2015 - 30.06.2016. Głównym celem projektu jest wykształcenie umiejętnosci poruszania się w sieci oraz uświadomienie dzieciom i młodzieży, ich opiekunom oraz profesjonalistom zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.

 

W ramach w/w projektu odbędą się następujące działania:

  1. Szkolenie pt. „Od cyberprzemocy do bezpieczeństwa dziecka w sieci" dla kadry rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (wychowawców, koordynatorów, opiekunów), pedagogów i psychologów szkolnych, przedstawicieli policji, poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz innych instytucji działających w sferze przeciwdziałania przemocy wobec dzieci
  2. Wykłady dla rodziców, opiekunów, nauczycieli z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy
  3. Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy
  4. Opracowanie, wydruk i kolportaż ulotki
  5. Artykuły edukacyjne dotyczące cyberprzemocy

Będziemy informować Państwa o możliwości udziału w poszczególnych działaniach.