dziecko

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELINIE POSZUKUJE KANDYDATÓW NA ZAWODOWYCH RODZICÓW ZASTĘPCZYCH !!!

Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i możesz przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas!

Tworząc rodzinę zastępczą stajesz się darem dla innych. Powiat zapewni Ci pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania przyjętego do rodziny dziecka obecnie kwota ta wynosi 1000 zł ( dzieciom niepełnosprawnym przysługuje dodatek 200 zł) oraz wynagrodzenie od 2000 zł do 2600 zł oraz wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne.