Starosta Powiatu Strzelińskiego zawiadamia o podjęciu prac nad opracowaniem "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020"

 

Pełna treść zawiadomienia Starosty Strzelińskiego