ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

 

Zapraszamy dzieci umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Strzelińskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. Moje marzenia.

 

Technika wykonania prac dowolna: kredki, pastele, mazaki, markery, akwarele, farby, kolaże, wydzieranki, wyklejanki itp.

 

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych, dla dzieci dzieci do lat 6,7-12,13-17.

 

Prace należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Strzelinie, ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin w godzinach od 7.30 do 15.30 do dnia 15 maja 2014 r.

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 30 maja 2014 roku.

 

Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody!!!

 

Zapraszamy do udziału!!!