Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie informuje, iż w wyniku naboru na  zespół specjalistów do realizacji w roku 2013 Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie wybrano ofertę, która została złożona przez: 

 

 

 

1. Specjalistyczne Centrum Treningowo – Szkoleniowe Beata Oleksy

 

 

Uzasadnienie:


Powyższa oferta spełniła wszelkie wymagania przewidziane w ogłoszeniu.