1. Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki
  2. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
  3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
  4. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
  5. Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  6. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności
  7. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (po 16 roku życia)
  8. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
  9. Wniosek o wydanie karty parkingowej
  10. Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia:

 

Wnioski z programu Aktywny samorząd - 2024 rok

 

Rodzina 500+

     

 

Wniosek o pomoc na usamodzielnienie

Wniosek o pomoc na kontynuowanie nauki

Wniosek o pomoc na zagospodarowanie

Wniosek o przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego