Uchwała Nr LXIII/277/22 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 29.11.2022 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Strzelińskim na lata 2023-2027

 

Uchwała Nr L/233/21 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 29.12.2021 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Strzelińskim na lata 2022-2024

 

Uchwała Nr L/232/2 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 29.12.2021 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Strzelińskim na lata 2021-2023

 

Uchwała Nr L/231/21 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 29.12.2021 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Strzelińskim na lata 2022-2024

 

Uchwała Nr XLVII/214/21 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 28.10.2021 w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Strzelińskiego na lata 2021-2026

 

Uchwała Nr XXXIII/154/20 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 30.11.2020 roku w sprawie przyjęcia programu pn. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2020-2022

 

Uchwała Nr XXXIII/153/20 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 30.11.2020 w sprawie przyjęcia programu pn. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Strzelińskiego na lata 2020-2023