Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie prowadzi działania mające na celu wsparcie osób zagrożonych przemocą oraz znajdujących się w sytuacji kryzysowej zgodnie z art. 19 i art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.).

W ramach interwencji kryzysowej udzielamy natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy.

Celem interwencji kryzysowej jest:

 • spowodowanie odzyskania przez osobę w kryzysie zdolności jego samodzielnego pokonania,
 • złagodzenie objawów reakcji kryzysowej,
 • zapobiegnięcie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej,
 • przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie,
 • przywrócenie równowagi psychicznej.

Pomoc kierowana jest do osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, a w szczególności: 

 • osób  doznających przemocy domowej i członków ich rodzin
 • osób przeżywających trudności małżeńskie/partnerskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,
 • osób przeciążonych psychicznie, obarczonych następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny,
 • żyjących w stanie przewlekłego stresu,
 • osób, które mają myśli samobójcze lub próbowały odebrać sobie życie,
 • ofiar i świadków napadów, gwałtów i innych przestępstw,
 • bliskich osób doświadczających powyższych zdarzeń.


    Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Punkt Interwencji Kryzysowej działa w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
 
tel. 71 392 37 36

 

Przydatne linki:

 

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

 

Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

 

Informator - baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji realizujących na terenie Powiatu Strzelińskiego oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec sprawców przemocy domowej